(1)
Laiti, O. Vanhat Tavat tietää, Uudet Tavat Pelata: Pelinkehitystapahtumien Potentiaali Saamelaiskulttuurin Voimaannuttamisessa. PV 2021, 127–131.