Nylund, N. (2021) ”Pelien kulttuuriperintöä vaalittava harrastajien ja museoiden yhteistyössä”, Pelitutkimuksen vuosikirja, ss. 132–136. Saatavissa: https://pelitutkimus.journal.fi/article/view/107855 (Viitattu: 30tammikuuta2023).