Heikkinen, E. (2021) ”God of War: Jumalten luonto”, Pelitutkimuksen vuosikirja. Tampere, ss. 98–112. Saatavissa: https://pelitutkimus.journal.fi/article/view/107865 (Viitattu: 1maaliskuuta2024).