https://pelitutkimus.journal.fi/issue/feed Pelitutkimuksen vuosikirja 2023-12-08T13:08:31+02:00 Jonne Arjoranta jonne.arjoranta@jyu.fi Open Journal Systems <p>Pelitutkimuksen vuosikirja on vertaisarvioitu, avoin tiedejulkaisu. Pelitutkimus on sekä monitieteinen tutkimusala että nuori akateeminen oppiaine, jonka parissa toimivien tutkijoiden huomion keskiössä on digitaalisten pelien erityisluonne. Pelien ja pelaamisen moniulotteisuus tulee esiin tarkasteltaessa niitä esimerkiksi taiteellisina, teknisinä, sosiaalisina, kulttuurisina tai taloudellisina ilmiöinä, mitkä ovat myös esimerkkejä pelitutkimuksen vuosikirjan sisältämistä näkökulmista.</p> https://pelitutkimus.journal.fi/article/view/130474 Iloisesta noususta syvään katumukseen 2023-05-30T15:04:27+03:00 Tero Kerttula <p>Pohdin tässä katsauksessa alkoholin ja alkoholiongelmien esittämistä peleissä muutaman viime vuosikymmenen aikana. Käsittelyssä on eri peleistä yhteensä 30 pelihahmoa, jotka ovat peleissään sivuhahmoja, eivätkä varsinaisia pelattavia päähahmoja. Katsauksen tarkoituksena onkin itse päihtymystilan simuloimisen sijasta tuoda esille se, millaisia tarinoita päihteidenkäytöstä peleissä on kerrottu ja voidaan kertoa. Pelit edustavat myös niin sanottuja viihdepelejä, joten en käsittele katsauksessani opetustarkoitukseen kehitettyjä pelejä. Tällä tavoin pohdin sitä, esiintyykö tarinoissa alkoholiin liittyvää valistusta vai kulkevatko hahmojen alkoholiongelmat saumattomammin tarinan ohessa.</p> 2023-12-08T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2023 Tero Kerttula https://pelitutkimus.journal.fi/article/view/131022 Suomenruotsalainen e-urheilu – mitä se on? 2023-06-13T12:56:20+03:00 Matilda Ståhl Fredrik Rusk <div class="page" title="Page 81"> <div class="layoutArea"> <div class="column"> <p><span style="font-size: 12.000000pt; font-family: 'Palatino';">E-urheilu on globaali ilmiö, mutta toisaalta yksittäiset e-urheilukulttuurit ja -ekosysteemit sijoittuvat aina tiettyyn viitekehykseen. Tässä tekstissä käsittelemme kuinka e-urheilua toteutetaan tietyssä ryhmässä: Suomen ruotsinkielisessä vähemmistössä. Ruotsi on toinen Suomen virallisista kielistä ja molemmat kirjoittajat kuuluvat ruotsinkieliseen kielivähemmistöön. Teksti pohjautuu ruotsinkieliseen, helmikuussa 2023 järjestettyyn verkkotapahtumaan, joka koostui 'verkkolaneista', keskusteluohjelmasta ja useista turnauksista. Aineisto koostuu tapahtumasta tehdyistä ruututallenteista, muistiinpanoistamme, sekä kahden tapahtumajärjestäjän haastattelusta. Työmme keskiössä on pohdinta siitä, kuinka e-urheilua toteutetaan ruotsinkielisessä kielivähemmistössä ja miltä 'suomenruotsalainen e-urheilu' voisi näyttää.</span></p> </div> </div> </div> 2023-12-21T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2023 Matilda Ståhl, Fredrik Rusk https://pelitutkimus.journal.fi/article/view/141690 Finlandssvensk esport – vad är det? 2023-12-04T12:11:25+02:00 Matilda Ståhl Fredrik Rusk <div class="page" title="Page 88"> <div class="layoutArea"> <div class="column"> <p><span style="font-size: 12.000000pt; font-family: 'Palatino';">Esport är ett globalt fenomen samtidigt som esportskulturer och -ekosystem i praktiken oftast är förankrade i en specifik kontext. Här diskuterar vi hur esport görs inom en väldigt specifik grupp: den svenskspråkiga minoriteten i Finland. Svenska utgör ett av två officiella språk i Finland och är en språklig minoritetsgrupp vi textförfattare själva tillhör. Diskussionen baseras på ett online evenemang som ordnades i februari 2023 på svenska och där ingick ett ’online LAN-party’, en live talkshow samt varierande turneringar. Materialet består av skärminspelningar av delar av evenemanget, våra fältanteckningar samt en intervju med två av evenemangets producenter. Vårt fokus ligger på att diskutera hur esport görs i svenskfinland och vad som kunde tänkas känneteckna ’finlandssvensk esport’. </span></p> </div> </div> </div> 2023-12-08T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2023 Fredrik Rusk, Matilda Ståhl https://pelitutkimus.journal.fi/article/view/136259 Suomalaisissa yliopistoissa julkaistut peliaiheiset väitöskirjat 2023-09-04T15:11:42+03:00 Olli Sotamaa <p>Tämä katsaus käsittelee suomalaisia pelitutkimukseen liittyviä väitöskirjoja. Sen tärkein sisältö on suomalaisten pelejä koskevien väitöskirjojen listaus, joka on sijoitettu tekstin loppuun (liite 1). Listaan on kerätty suomalaisissa korkeakouluissa tehdyt opinnäytetyöt.</p> 2023-12-08T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2023 Olli Sotamaa https://pelitutkimus.journal.fi/article/view/136713 Playing Software 2023-09-15T11:32:59+03:00 Juho Karvinen Tapio Santala Ville Susi <p>Sicart, Miguel. 2023. <em>Playing Software: Homo Ludens in Computational Culture</em>. Cambridge, MA: The MIT Press.</p> 2023-12-08T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2023 Juho Karvinen, Tapio Santala, Ville Susi https://pelitutkimus.journal.fi/article/view/137680 Pelien filosofia 2023-10-02T19:41:19+03:00 Paavo Kässi <p>Nguyen, C. Thi. 2023. <em>Pelien filosofia – Toimijuus taiteena</em>. Suomentanut Tapani Kilpeläinen. Tampere: niin &amp; näin / Eurooppalaisen filosofian seura ry.</p> 2023-12-08T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2023 Paavo Kässi https://pelitutkimus.journal.fi/article/view/136842 Arcade Britannia 2023-09-18T15:05:33+03:00 Jaakko Suominen <p>Meades, Alan. 2022. <em>Arcade Britannia – A Social History of the British Amusement Arcade</em>. Cambridge, MA: MIT Press.</p> 2023-12-08T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2023 Jaakko Suominen https://pelitutkimus.journal.fi/article/view/138107 Mieltymykset, tunteet ja näönvarainen tarkkaavuus ensimmäisen persoonan ammuntapelien pelikokemuksessa 2023-10-23T17:40:37+03:00 Suvi Holm 2023-12-08T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2023 Suvi Holm https://pelitutkimus.journal.fi/article/view/136358 Digitaalinen pelaaminen ja metapeliaktiviteetit tarjoavat mahdollisuuksia informaaliin oppimiseen 2023-09-08T14:19:50+03:00 Juho Kahila 2023-12-08T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2023 Juho Kahila https://pelitutkimus.journal.fi/article/view/137140 Tuotettua kiintymystä 2023-09-24T10:53:57+03:00 Johannes Koski 2023-12-08T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2023 Johannes Koski https://pelitutkimus.journal.fi/article/view/138095 Verkkomoninpelien monet maailmat ja elämät pääomien näkökulmasta 2023-10-23T05:41:38+03:00 Henry Korkeila 2023-12-08T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2023 Henry Korkeila https://pelitutkimus.journal.fi/article/view/138168 Antiikin arpapelit 2023-10-25T22:13:43+03:00 Reko Tikka 2023-12-08T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2023 Reko Tikka https://pelitutkimus.journal.fi/article/view/131313 Fiktiivisiin hahmoihin kiinnittyminen transmediassa 2023-06-27T13:51:35+03:00 Tanja Välisalo 2023-12-08T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2023 Tanja Välisalo https://pelitutkimus.journal.fi/article/view/141820 Johdanto 2023-12-07T14:22:38+02:00 Jonne Arjoranta Usva Friman Raine Koskimaa Frans Mäyrä Olli Sotamaa Jaakko Suominen Tanja Välisalo 2023-12-14T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2023 Jonne Arjoranta https://pelitutkimus.journal.fi/article/view/129786 Lasten ja nuorten pelaaminen on monipuolista ja sukupuolittunutta 2023-09-12T20:12:00+03:00 Kalle Laakso Mikko Meriläinen Riikka Aurava Jaakko Stenros <p>Tämä artikkeli tarkastelee, miten lapset ja nuoret pelaavat digitaalisia pelejä, miten pelikulttuureihin osallistuminen rakentuu, ja kuinka sukupuoli ja ikä vaikuttavat näihin. Vuosittain 2019–2022 kahdelta helsinkiläiseltä ikäkohortilta kerätty pitkittäisaineisto antaa laajan kuvan 11–16-vuotiaiden koululaisten pelikulttuurisesta osallistumisesta. Lähes kaikki vastaajat pelasivat ainakin joskus ja suuri osa päivittäin. Pelaamisessa tapahtuu muutoksia vastaajien iän myötä; pelaamisen motiivit, sosiaalisuus ja pelaamisen määrä ovat keskeisesti sukupuolittuneita ilmiöitä. Tyttöjen pelaaminen vähenee selkeästi yläkoulun aikana ja sosiaalisen pelaamisen välttely on yleistä jo nuorena. Pelien striimaaminen on keskeinen pelikulttuuriosallistumisen portti. Tutkimuksemme kohdistuu nivelvaiheisiin, joissa siirrytään lapsuudesta nuoruuteen ja alakoulusta yläkouluun ja edelleen toisen asteen opintoihin.</p> 2023-12-08T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2023 Kalle Laakso, Mikko Meriläinen, Riikka Aurava, Jaakko Stenros https://pelitutkimus.journal.fi/article/view/129265 Kohti saamelaisten suvereenien digitaalisten pelien tutkimusta 2023-09-28T14:33:04+03:00 Outi Laiti Tuomas Harviainen <p>Artikkelin tarkoituksena on pohtia, miten dekoloniaalisia tutkimusmenetelmiä voidaan soveltaa digitaalisten alkuperäiskansapelien tutkimuksessa. Hyödynnämme dekoloniaalista tarinatyön menetelmää ja pohdimme, millä tavoin saamelaisia pelejä voidaan tutkia osana sitä tietokäsitystä, jossa ne ovat syntyneet. Menetelmällisen pohdinnan kautta rakennetaan kolmivaiheinen tarinatyön spiraali, jonka keskiössä on kolmen saamelaisen pelinkehittäjän keskustelu. Aineiston tulkinta nojaa tutkijoiden vuoropuheluun, josta tarinatyön spiraali laajenee yleiseksi keskusteluksi. Tuloksena esitetään tarinatyön spiraalin menetelmällä luotu yhteinen tarina analyyseineen sekä eettinen pohdinta. Tarinatyön spiraalimalli on hyödynnettävissä alkuperäiskansapelien tutkimuksessa sekä valtapositioiden tarkastelussa. Herättelemme myös pohtimaan lähtökohtia, joista alkuperäiskansojen digitaalisia pelejä tarkastellaan.</p> 2023-12-08T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2023 Outi Laiti, J. Tuomas Harviainen