Tietosuojaseloste

Tämän julkaisun sivustolle syötettyjä nimiä ja sähköpostiosoitteita käytetään tämän julkaisun tarkoituksiin. Ne tallentuvat journal.fi-palvelun tietokantaan ja ovat sitä kautta myös muiden journal.fi-palvelua käyttävien julkaisujen käytettävissä.

Lue Journal.fi-palvelua koskeva tietosuojaseloste.
Julkaisu toimii palvelun yhteisrekisterinpitäjänä yhdessä Tieteellisten seuran valtuuskunnan kanssa tietosuojaselosteen kuvaamalla tavalla.