Valmiuksia tulevaisuuden työelämään simulaatiopeli-oppimisen kautta

Kirjoittajat

  • Kirsi Lainema Jyväskylän yliopisto
  • Timo Lainema Turun yliopisto

Avainsanat:

simulaatiopelit, digitaalinen työ, pelioppiminen, oppiminen, työelämätaidot, liiketoimintaosaaminen

Abstrakti

Työtä tehdään yhä useammin hajautuneesti digitaalisissa ympäristöissä. Etä- ja digitaalinen työ tulevat jäämään pysyväksi osaksi työelämää myös koronapandemian jälkeen. Työn digitalisoituminen on tarkoittanut teknologiaosaamisen korostumista, kun yhteisöllisen ongelmanratkaisun taitojen merkitys on kasvanut. Nykypäivän työelämässä korostuvat yhteisölliset digitaaliset taidot, joiden kehittäminen on syytä aloittaa jo ennen työelämään siirtymistä oppilaitoksissa. Samaan aikaan liiketoimintaosaamisen merkitys myös muissa kuin liike-elämän tehtävissä on korostunut. Simulaatiopeliympäristöjä on käytetty juuri kompleksisten kokonaisuuksien, kuten yritystoiminnan, kollaboratiiviseen oppimiseen. Tässä tutkimuksessa esitämme virtuaalisesti toteutetun korkeakoulukurssin ja siitä kerätyn aineiston avulla, kuinka simulaatiopelaaminen toimii nykyaikaisen työympäristön vaatiman osaamisen oppimisessa.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2021-12-15

Viittaaminen

Lainema, Kirsi, ja Timo Lainema. 2021. ”Valmiuksia tulevaisuuden työelämään simulaatiopeli-oppimisen kautta”. Pelitutkimuksen vuosikirja, joulukuuta. Tampere, 50–73. https://pelitutkimus.journal.fi/article/view/108008.